Zondagse samenkomst

Op zondag komt de gemeente samen om God en elkaar te ontmoeten. De dienst bestaat uit lofprijs en aanbidding, een preek en het ontvangen van de zegen van God. Aanbidding en het zoeken naar Gods neemt een belangrijke plaats in. Verder is er gelegenheid voor voorbede en zalving van zieken (indien nodig).

Kinderen hebben hun eigen kinderdiensten in de Kinderkerk en er is een crèche voor de allerjongsten. 

Ongeveer een keer per zes weken wordt er avondmaal gevierd. Verder wordt er tweemaal per jaar samen met de Maranathakerk een doopdienst gehouden. Daarnaast wordt er vier keer per jaar een gezinsdienst gehouden waarbij de kinderen niet alleen aanwezig zijn, maar ook vaak een eigen bijdrage hebben.

Een belangrijk onderdeel van het samenkomen is de ontmoeting na de dienst. Bij een kopje koffie of thee is er de gelegenheid om met elkaar te praten en te bidden.

De gemeente komt iedere zondag samen.
Tijdstip: 10.00 uur (zaal open 9.30 uur)
Locatie:  Schoolgebouw Lentiz Geuzencollege, Geuzenplein 1 (Vlaardingen-West)