Contact

Er zijn diverse manieren om met ons in contact te komen.
Natuurlijk kunt u langskomen op zondagmorgen, maar u kunt ook bellen, schrijven of e-mailen.

Afbeelding
Schoolgebouw

Samenkomstlocatie:
Schoolgebouw van het Lentiz Geuzencollege
Geuzenplein 1, Vlaardingen-West.

Correspondentieadres:
Volle Evangelie Gemeente "Vlaardingen"
p/a Sportlaan 77,
3135 GS Vlaardingen

Secretariaat:
secretariaat@vegvlaardingen.nl

Telefoonnummer voor meer informatie:
010 434 0 435

Giften:
Giften kunnen worden overgemaakt op Bankrekening NL40INGB0002735088 t.n.v. Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen. Ons Kerkgenootschap valt onder de ANBI groepsbeschikking van de VPE te Driebergen.

RSIN/fiscaalnr.: 815113961
Registratienr. VPE: 101064