Visie en doelen

"Door liefde gedreven discipelen van Jezus maken"

Dat is ons visie statement. Wij geloven dat God ons wil gebruiken om in een eigentijdse gemeente vorm te geven aan onze liefde voor God en mensen, het Evangelie te verkondigen aan alle mensen van alle volken, hen tot discipelen van Jezus te maken, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat Jezus ons bevolen heeft.

Onze visie is gebaseerd op 2 bijbelteksten die een rode draad door ons gemeenteleven vormen. Deze teksten staan ook wel bekend als het Grote Gebod en de Grote Opdracht, twee belangrijke boodschappen die Jezus zijn discipelen meegaf toen hij nog bij hen op aarde was.

Het Grote Gebod (Matteüs 22:37-40)

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

De Grote Opdracht (Matteüs 28:19-20)

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Doelen

De bijbel beschrijft vijf bedieningen: profeet, evangelist, herder, leraar en apostel. De gemeente heeft zich op basis van deze bijbelse bedieningen vijf doelen gesteld: aanbidding, evangelisatie, gemeenschap, onderwijs en dienstbaarheid. Deze doelen zijn de werkvelden die de basis van de gemeente vormen.

  • Aanbidding is het verhogen van God, hij is ons doel
  • Evangelisatie is het Evangelie van Christus uitdragen in de wereld, mensen vertellen van God
  • Gemeenschap is het samen een eenheid vormen, mensen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en hun geloof met elkaar te delen
  • Onderwijs is het aansporen van christenen tot geestelijke volwassenheid, door bijvoorbeeld bijbelstudie
  • Dienstbaarheid is het toerusten van gelovigen die zich willen inzetten in de Gemeente. Het helpt de gelovigen hun plaats in de gemeente te vinden en hun taak uit te voeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze visie, doelen of de verschillende werkvelden? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden uw vragen graag.