Over ons

Wij stellen ons graag aan u voor als een 60 jaar jonge kerk.

Een gemeente met een Vlaardings accent en een hart voor God en mensen.

Gods liefde heeft ons diep geraakt. Die liefde willen we heel graag delen door de boodschap van ons geloof, het Evangelie, door te geven. In Vlaardingen en omgeving en waar God ons verder nog heen leidt.

We vinden het belangrijk dat:

 1. iedereen er recht op heeft het Evangelie te horen op zijn of haar begripsniveau
 2. iedereen de bijbel nodig heeft voor leiding en bescherming van zijn of haar leven
 3. iedere gelovige unieke gaven en talenten heeft om te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken ter opbouw van de gemeente
 4. iedere gelovige een doel/taak heeft in de wereldwijde opdracht van de gemeente van Jezus Christus

 

Elke zondag komen we samen in het Lentiz Geuzencollege te Vlaardingen (West). We hebben dan een kerkdienst.
De kinderen hebben in die tijd hun eigen dienst. Regelmatig zijn de kinderen ook in de ‘gewone’ dienst te vinden, bijvoorbeeld tijdens een speciale gezinsdienst.
Naast de zondagse samenkomst hebben we diverse activiteiten zoals:

 • bijbelstudies
 • specifiek onderwijs (bijvoorbeeld ter voorbereiding op de doop of op het huwelijk)
 • een bidstond voor vrouwen
 • huiskringen
 • een bijeenkomst voor ouderen in de Maranathakerk
 • clubs voor tieners en jeugd

Alle taken binnen de gemeente zijn verdeeld over zes werkvelden:

 • aanbidding
 • gemeenschap
 • onderwijs
 • dienstbaarheid
 • evangelisatie
 • praktische ondersteuning

De gemeente staat daarbij onder leiding van oudsten, voorganger en werkveldleiders.