Over ons

Wij stellen ons graag aan u voor als een 65 jaar jonge kerk.

Een gemeente met een Vlaardings accent en een hart voor God en mensen.

Gods liefde heeft ons diep geraakt. Die liefde willen we heel graag delen door de boodschap van ons geloof, het Evangelie, door te geven. In Vlaardingen en omgeving en waar God ons verder nog heen leidt.

We vinden het belangrijk dat:

 1. iedereen er recht op heeft het Evangelie te horen op zijn of haar begripsniveau
 2. iedereen de bijbel nodig heeft voor leiding en bescherming van zijn of haar leven
 3. iedere gelovige unieke gaven en talenten heeft om te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken ter opbouw van de gemeente
 4. iedere gelovige een doel/taak heeft in de wereldwijde opdracht van de gemeente van Jezus Christus

Elke zondag komen we samen

In het Lentiz Geuzencollege te Vlaardingen (West).
We hebben dan een kerkdienst.
De kinderen hebben in die tijd hun eigen dienst. Regelmatig zijn de kinderen ook in de ‘gewone’ dienst te vinden, bijvoorbeeld tijdens een speciale gezinsdienst.
Naast de zondagse samenkomst hebben we diverse activiteiten zoals:

 • bijbelstudies
 • specifiek onderwijs (bijvoorbeeld ter voorbereiding op de doop of op het huwelijk)
 • een bidstond voor vrouwen
 • huiskringen
 • een bijeenkomst voor ouderen in de Maranathakerk
 • clubs voor tieners en jeugd

Alle taken binnen de gemeente zijn verdeeld over zes werkvelden:

 • aanbidding
 • gemeenschap
 • onderwijs
 • dienstbaarheid
 • evangelisatie
 • praktische ondersteuning

De gemeente staat daarbij onder leiding van oudsten, voorganger en werkveldleiders.

Al eens een zondagse samenkomst bijgewoond?

Heeft u al één of meerdere keren onze zondagse diensten bijgewoond?
Dan hopen we dat u zich daar thuis heeft gevoeld en dat het een reden zal zijn om nog eens terug te komen.

Misschien overweegt u wel om regelmatig te blijven komen om te zien of u zich t.z.t. aan zou willen sluiten bij de gemeente. Voelt u zich welkom om vrijblijvend de diensten te bezoeken. En neemt u vooral de tijd die u nodig heeft.

Afbeelding
Genade

Wij streven er wel naar dat na een aantal bezoeken een van de oudsten u benadert om te vragen of er van uw kant behoefte is om in een gesprek nader kennis te maken, eventuele vragen van u te beantwoorden en ook om van onze kant een globale indruk te geven waar we als gemeente op geestelijk gebied voor staan.

We kunnen u dan ook wijzen op de introductie, die wij regelmatig organiseren om nieuwe mensen meer gedetailleerde informatie te geven over de gemeente. B.v. op welke wijze we georganiseerd zijn, hoe we als gemeente functioneren, hoe wij omgaan met lidmaatschap, de inzet van gaven en talenten van de leden enz. Daarna kunt u dan beslissen of u lid wilt worden of dat u voorlopig als vriend van de gemeente wilt worden beschouwd. Als vriend heeft u dan alle faciliteiten die leden hebben, behalve dat u op de jaarlijkse ledenvergadering niet kunt meebeslissen over aan de orde zijnde zaken. Ook zullen we u als vriend niet vragen om binnen de gemeente een taak op u te nemen. Uiteraard mag u altijd spontaan de helpende hand bieden als zich bepaalde werkzaamheden voordoen, maar wij zullen u niet structureel inzetten op een bepaalde taak.

Als u nog vragen heeft over welk onderwerp dan ook aarzel niet om die te stellen.
We hopen dat u zich snel helemaal thuis zult weten in de VEG Vlaardingen.