Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijke pijler in de gemeente.

Op zoek naar God?

Alpha-cursus

Fundamentenstudie: een nieuw begin.

Dooponderricht

Discipelschapcursus

Thema-onderwijs

 


Op zoek naar God?

De grote vraag, die mensen blijft bezig houden, is: 'Bestaat God of niet?'. En, als Hij bestaat, hoe kan ik Hem dan persoonlijk leren kennen? Tijdens persoonlijke gesprekken wordt, aan de hand van het boekje ‘Op zoek naar God’, op een directe en duidelijke manier het evangelie uitgelegd. Aan te bevelen voor mensen die meer willen weten over de God van de Bijbel.

 


Alpha-cursus

De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoud. De cursus bestaat doorgaans uit tien doordeweekse avonden en een weekend weg.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

  • wie is Jezus?
  • bidden: waarom en hoe?
  • hoe leidt God ons?
  • wat kan ik met de rest van mijn leven doen?
  • geneest God vandaag nog?

Een cursusavond bestaat uit drie gedeelten: een maaltijd, een korte toespraak en vervolgens gesprekken in vaste kleine groepen.

De Alpha-cursus is gratis en vrijblijvend.

Voor meer algemene informatie: www.alpha-cursus.nl

 


Fundamentenstudie

Bij de fundamentenstudie gaat het om lessen over de basis van het christelijk geloof. Tijdens de studieavonden wordt aan de hand van de Bijbel een duidelijk en stevig fundament gelegd. Het is een eenvoudige en geloofsverdiepende studie waarin de basis van het christelijk geloof aan bod komt.

 


Dooponderricht

'Ik geloof dat de normale christelijke geboorte bestaat uit oprecht berouw en eerlijk geloof. Dat die tot uitdrukking moet komen in de waterdoop en dat de Geest met kracht en helemaal bewust ontvangen dient te worden'.

(De normale christelijke geboorte, handboek voor geestelijke 'verloskundigen', J. David Pawson,
Uitgeverij In de Ruimte, Soest, 1993.)

Deze uitspraak van Pawson vat samen wat er in de studie 'dooponderricht' aan de orde komt. De doop wordt niet behandeld als een op zichzelf staande gebeurtenis, maar als onderdeel van het christen worden.

Omdat de uitleg en de uitvoering van de doop niet overal hetzelfde is, behandelen we hier ook de veel voorkomende variant, de kinderdoop. Enerzijds zodat er een bewuste keuze voor de volwassendoop gemaakt kan worden, anderzijds om kennis en begrip te ontwikkelen voor broeders en zusters die de schrift anders interpreteren.

 


Discipelschapcursus

De  gemeente wil leden en andere geïnteresseerden toerusten om een volgeling (discipel) van Jezus te zijn. Er wordt geleerd hoe je de Bijbel beter kan begrijpen en op welke manier de Heilige Geest in je leven aanwezig wil zijn.

Er zijn drie opvolgende discipelschapscursussen. Voor deze cursussen maken we gebruik van het onderwijsmateriaal van Stichting Kerygma. Voor meer informatie: www.kerygma.nl.

 


Thema-onderwijs

Naast het vaste onderwijs wordt er ook onderwijs verzorgt rondom Bijbelse en/of maatschappelijke thema's. Denk bijvoorbeeld aan 'trouwen of samenwonen', 'huwelijk en gezin' of 'bidden in de kracht van de Heilige Geest '.