Het goede nieuws

Evangelie betekent: het goede nieuws. De Schepper van de hemel en de aarde houdt van jou! Dat is het goede nieuws.

De schepping is losgeraakt van God en wordt steeds verder verwijderd. Maar dat is niet wat Hij voor ons wil, Hij wil dat we persoonlijk met Hem om kunnen gaan. Kan dat echt? Nou nee, eigenlijk niet.
Wij mensen zijn deel van deze schepping en daarom ook medeschuldig aan deze verwijdering. Maar God heeft de wereld zo lief, dat Hij zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Wij kennen Hem als Jezus Christus, die gestorven is door kruisiging. Hij koos daar zelf voor en zo heeft Hij de schuld en elke blokkade die tussen ons en God in stond op Zijn schouders genomen.

Nu is de weg naar God weer vrij. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan en van nu af aan voor altijd met God verbonden zijn. God stort dan Zijn Geest uit in ons hart en dat maakt hele nieuwe mensen van ons! Mensen die niet meer door hun omstandigheden en emoties geleid worden, maar die leven met kracht uit de eeuwige bron die bestaat uit waarheid en liefde.

Wilt u hier meer van weten komt u dan naar een bijeenkomst of een dienst. U kunt ook contact met ons opnemen door te bellen of te mailen.