Tijdelijk geen VEG samenkomsten

Nieuwe mededeling ivm crisis-maatregelen overheid

Inmiddels is het pakket maatregelen door de overheid verlengd.

Dit betekent dat wij in ieder geval tot 1 juni geen samenkomsten in de school kunnen houden.

Wel maken wij als VEG gebruik van moderne communicatietechnieken als deze website om zoveel mogelijk contact te onderhouden met elkaar en u te informeren over (online) activiteiten die wel doorgang kunnen vinden.

Veel gebeurt nog voor en door VEG-websiteleden achter "de inlog" maar steeds meer wordt er inmiddels ook ‘openbaar’ via de website beschikbaar gesteld.

Houd daarom de website goed in de gaten.

Als oudsten zijn we dankbaar voor het feit dat we merken dat veel alleenstaanden en ouderen gebeld worden om hen op deze wijze enigszins uit hun isolement te halen. Mooi om ook op deze wijze gemeente te zijn. Verder zien we ook dat er diverse initiatieven zijn om via social media bemoedigd te worden door programma’s van lofprijs en aanbidding.

Tenslotte wensen we iedereen Gods zegen en zien we uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Oudstenraad VEG Vlaardingen