Pastoraat en Diaconaat

Omzien naar elkaar

Pastoraat
In de wereld waarin wij nu leven doen zich in de levens van mensen stormen voor en kunnen mensen lichamelijk, psychisch en emotioneel gewond raken.

Het is Gods bedoeling dat mensen hersteld worden, maar soms komen mensen er zelf niet uit. Wij geloven dat God mensen roept, bekwaamt en toerust om hierin tot zegen te zijn. Daarom is het cluster pastoraat gevormd. Het cluster bestaat uit mensen die zich geroepen weten, en bekwaam zijn om te kunnen helpen. Ook wordt laagdrempelige, onderlinge zorg tussen gemeenteleden onderling gestimuleerd.. Bij complexe problemen kan zo nodig doorverwezen worden naar professionele christelijke hulpverlening.

Diaconaat
Naast de pastorale zorg wordt ook aandacht geschonken aan diaconaat. Het omzien naar elkaar op velerlei gebied
Die hulp strekt zich ook uit buiten de grenzen van de VEG, veelal in samenwerking met de Vlaardingse diaconie.

Voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van dit stuk gemeentewerk verwijzen we naar het volgende gedeelte van de website: leden > organiek > huishoudelijk. (alleen voor leden)