Nog een verhuizing en hoe het nu is

We merkten steeds vaker dat er zondagen waren waarop de zaal in de Holy toch wel vol was. Dit was een duidelijk signaal dat we groeiende zijn en dat ervaren we als een grote zegen. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe locatie waar we de ruimte krijgen om als gemeente te groeien in aantal. Door de goede contacten die we binnen het Lentiz Geuzencollege hebben is deze locatie in beeld gekomen in de locatie West aan het Geuzenplein. Sinds 29 oktober 2017 mogen we hier nu onze zondagse samenkomsten houden. 

Als gemeente vormt de VEG Vlaardingen momenteel een groep van ongeveer 150 mensen die er naar verlangt om te leven volgens de Bijbel, het Woord van God, om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen daar waar dat mogelijk is. De gemeente streeft er naar dat de diensten laagdrempelig zijn zodat gasten zich gemakkelijk thuis kunnen voelen. Als huisgezin van God en daarom besteedt de gemeente ook veel aandacht aan de kinderen in de gemeente.