kinderkerkverhaal + liedjes 06-09-20

Soort mededeling: 
Online

Nu we weer in de school mogen samenkomen is er een einde gekomen aan de wekelijkse online diensten zoals we die het afgelopen halfjaar hebben geplaatst. De preken zullen in het vervolg wel weer te beluisteren zijn (onder media). 

Wat betreft het kinderwerk willen we voorlopig het verhaal dat op zondag in de kinderkerk getoond wordt én de link naar enkele liedjes die bij het thema passen nog wél online blijven delen. Dit voor diegenen die de kinderkerk niet kunnen bijwonen vanwege de inschrijving of te hoge leeftijd. We wensen alle kijkers veel zegen!
 

Let op: het zijn vier losse flmpjes!