Aanscherping richtlijnen overheid

Soort mededeling: 
Aankondiging

Aanscherping richtlijnen overheid

Inmiddels heeft de regering ook de kerken dringend gevraagd om in oktober de aantallen bezoekers aan samenkomsten te gaan beperken.
Dit betekent dat de inschrijving in deze maand, naast de medewerkers en de kinderen tot 13 jr, nog ruimte biedt voor 30 bezoekers. 

Als bij inschrijving het maximum wordt overschreden, wordt een wachtlijst gehanteerd. Personen op de wachtlijst krijgen bij een volgende samenkomst voorrang.

Nadere info op de website van de VPE (ons kerkgenootschap):
https://www.vpe.nl/artikelen/292/extra-vpe-nieuws-corona-update.html