The Kings Speech

Met de preekserie ‘The King’s Speech’ behandelen we de Bergrede uit Mattheus 5-7. De titel ‘The King’s Speech’ is een knipoog naar de gelijknamige film uit 2010. Aan het begin van zijn bediening houdt Jezus als een ware koning een toespraak, terwijl zijn koninkrijk er op dat moment nog helemaal niet is!

De Bergrede behoort tot de meest bekende gedeelten van de Bijbel. Het is misschien wel het hart van Jezus’ onderwijs. Toch geeft het een zeker gevoel van verlegenheid. Hoe moet je het toepassen in de praktijk van alledag, zonder dat je er zelf door veroordeelt voelt? De Wet van Mozes was al niet haalbaar, laat staan de Bergrede, zo redeneert men. Terugkijkend moeten we wellicht vaststellen dat velen de Bergrede verkeerd begrepen hebben. Het is geen nieuwe Wet, maar eerder een belofte! Jezus zegt immers dat hij zelf de Wet en de profeten zal vervullen (Matt.5:17). Hij heeft zijn woord gehouden en het volbracht aan het kruis (Joh.19:30). We moeten bedenken dat alles wat Jezus onderwees uitging van de veronderstelling dat de Heilige Geest uitgestort zou gaan worden na zijn dood, opstanding en Hemelvaart. Het is dan ook de Heilige Geest die de invulling en toepassing aan het onderwijs van Jezus geeft. Christen zijn is leven vanuit de Geest (Rom.8:14). De Bergrede is zo een belofte wat de Heilige Geest in ons kan en wil gaan uitwerken.

De Bergrede is inderdaad een radicale boodschap; dat de Heilige Geest je wil veranderen naar het beeld van Christus (Rom.8:29). Een weg van zelfovergave en karaktervorming. Een boodschap die haaks staat op onze huidige Ik-cultuur, die zegt dat je je eigen hart moet volgen. Wij echter volgen Jezus.

Laat tijdens deze preekserie Zijn woorden diep tot je doordringen en volg Hem, Koning Jezus. Een weg langs bergen en dalen die je leven voorgoed zal veranderen.

Soort evenement: