Hoe de pinksterboodschap in Nederland kwam

In de jaren '50 werd kerkelijk en buitenkerkelijk Nederland opgeschud door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus. Zo waren er de massameetings met Billy Graham in 1954 en 1955. Ook werd Nederland geconfronteerd met de boodschap van Goddelijke genezing en bevrijding. Buitenlandse opwekkingspredikers deden ons land aan, waarvan de meest bekende Tommy Lee Osborn. In grote en kleine bijeenkomsten werden mensen op wonderlijke wijze geraakt door het Evangelie. Zieken werden genezen, mensen werden bevrijd van verkeerde invloeden en velen ervoeren de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun dagelijks leven. Deze aspecten van het geloof waren in de loop van de geschiedenis in de traditionele kerken wat op de achtergrond geraakt. De pinksterboodschap vindt in Nederland opnieuw zijn weg in de kerken. Overal in Nederland zoeken gelovigen elkaar op om bijeenkomsten te houden waarbij een ‘volledig’ Evangelie inclusief Pinksteren (het werk van de Heilige Geest) centraal staat. De centrale boodschap: ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde’. Zo deden in en rondom de traditionele kerken de verschillende ‘opwekkingsbewegingen’ hun intrede.