Het kruis van Christus

Met de serie ‘Het kruis van Christus’ gaan we naar het hart van het evangelie. Als christenen geloven we dat God in en door de gekruisigde Christus zichzelf in onze plaats stelde en dat Hij onze zonde droeg. Hij stierf de dood die wij verdienden opdat wij weer met God verzoend zouden worden en in zijn familie zouden worden opgenomen. ‘De betekenis van de verzoening is niet gelegen in onze boetedoening, die opgewekt wordt door op het kruis te zien, maar in plaats daarvan in wat God deed, toen Hij in Christus op het kruis onze plaats innam en onze zonden droeg.’ (J. Stott, 1997)

‘Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften.’  (1 Corinthiërs 15:3-4)

De fundamentele vraag is niet: ‘Waarom werd God mens?, maar: ‘Waarom stierf Christus?’ In deze serie zoomen we in op een aantal thema’s rondom het kruis. Voor 2021 en 2022 staan de volgende thema’s gepland:

 

Het kruis als hart van het Evangelie

De vloek van het kruis

Intocht in Jeruzalem – het kruis komt dichterbij

Israël is vruchteloos en bestemmingsloos

Confrontaties en strikvragen

De zalving van Christus

Het laatste avondmaal

Doodstrijd in Getsemané

Judas - de nacht van het verraad

Kajafas - gedreven door afgunst

Pilatus - onder druk wordt alles vloeibaar

De kruisgang - de weg van vernedering

Godverlatenheid - stilte in de duisternis

Het is volbracht!

Ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd!

 

Soort evenement: