Gebed

Gebed

Gebed is een krachtig wapen dat we van God ontvangen hebben. Wij moedigen elkaar dan ook aan om zelf met gebed bezig te zijn.

Na elke samenkomst is er gelegenheid om persoonlijk gebed te vragen bij oudsten, nazorgmedewerkers of leden van het pastoraal team.
Bij ziekte kan de oudsten gevraagd worden om gebed en zalving (op grond van Jacobus 5:14-16).

Ook tijdens andere gemeenteactiviteiten wordt er voor elkaar en voor onderwerpen die dan actueel zijn binnen de gemeente gebeden.


Op de eerste en derde dinsdagavond van de maand houden we een aanbiddingsavond vanaf half acht.
Deze avonden zijn er om God te (leren) aanbidden.