Ezra en Nehemia

Door de zonde van de koningen van Israël werd het volk weggevoerd uit het beloofde land. Jeruzalem en de tempel werd door de Babyloniërs verwoest en het volk naar Babylon getransporteerd. Alles lijkt verloren, maar het is niet het einde.

God neemt het op voor Zijn falende volk en laat ze niet zitten met de gevolgen van hun ontrouw. Na 70 jaar in ballingschap is het machtige Babylonië veroverd door Kores (Cyrius), de koning van Perzië en in zijn eerste regeringsjaar krijgt hij een opdracht om voor God een tempel te bouwen. De profetie van Jeremia wordt werkelijkheid.

Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont’

Ezra en vele andere geven gehoor aan deze oproep om Gods tempel te herbouwen. Later zal Nehemia terugkeren om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Dit herstel gaat gepaard met strijd, moeite, overwinning en Goddelijk ingrijpen.

Het Bijbelboek Ezra en Nehemia zijn boeken die spreken over Gods heerschappij, tegenstand, herstel, gehoorzaamheid, opwekking en aanbidding. Beide boeken hebben een hoopvolle en waarschuwende boodschap. Actueel voor deze tijd en toepasbaar voor ons dagelijks leven.

 

U bent elke zondag van harte welkom. Tijdstip: 10.00 uur (zaal open 9.30 uur). Na de zondagmorgenviering is er koffie/thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Preek gemist? Deze en andere preekseries en of studies zijn te beluisteren of te downloaden via deze site onder media.

Spreker: 
Soort evenement: 
Serie: