Een roeping voor Vlaardingen

Vanaf 1994 komt er toch weer het verlangen naar een voorganger. Op een bijzondere wijze worden Rinus en Mariëtte de Bruijne geroepen om niet naar het buitenlandse zendingsveld te gaan (waarvoor zij beiden op dat moment werden opgeleid op de bijbelschool), maar om te gaan dienen in de Volle Evangelie Gemeente in Vlaardingen. Ze geven aan die roepstem gehoor en worden in 1995 als voorgangersechtpaar ingezegend.

Vanaf die tijd brengt men geleidelijk aan meer structuur in de gemeente en zet men de organisatie ook duidelijk op papier. Ter ondersteuning van de gemeente en de voorganger zoekt de gemeente aansluiting bij een passende kerkelijke denominatie. Deze wordt gevonden in de Volle Evangelie Gemeenten in Nederland (VEGN), die later een fusie aangaat met de broederschap van Pinkstergemeenten, waardoor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) ontstaat.