De VES wordt kerk

Naast vele mensen uit de kerken, komen er ook steeds meer die geen kerkelijke achtergrond hebben. De VES wordt voor die mensen hun kerk. In de VES wordt gepreekt, liederen gezongen en getuigenissen gegeven. Er is ruimte voor gebedsgenezing, lofprijzing en de werking van de Heilige Geest. De VES lijkt in die tijd op een kerk, maar is het niet. Voor kinderen is er nog niet veel geregeld, het is immers een avonddienst. Dit zal nog jaren duren. De VES kent ook geen voorganger en geen oudsten. De ‘mensen van het eerste uur’ vormen onder aanvoering van de heren Kijne en In 't Veld de leiders. Na enkele jaren wordt de leiding overgedragen aan de heer L. Bos. Binnen enkele jaren groeit de VES behoorlijk en heeft veel aantrekkingskracht op mensen die doorgaans niet de weg naar de kerk weten te vinden. Ze zijn allen hartelijk welkom, ook al geeft het verschil in kerkelijke achtergrond wel eens wat aanpassingsproblemen. Ondanks de vele bezoekers kiezen de 'leiders' van de VES ervoor niet formeel een kerkgenootschap te worden. Ze willen in alle eenvoud samenkomen en het 'volle' Evangelie prediken en delen. In de VES komen vele bekende sprekers zoals P. Kerkhove, B. Hoekendijk, J. Frinsel, A. Schenk, K. Goedhart, R. Blok, D. Sprik en mw. J. van Wieringen. Ook beginnen steeds meer mensen uit de eigen gelederen te spreken.

De VES heeft nog vele jaren alleen in de avond samenkomsten. Pas als er steeds meer jonge gezinnen met kinderen komen, komt men ook op zondagochtend samen en organiseert de VES ook speciale programma’s voor de kinderen en tiener- en jongerenactiviteiten. Steeds meer krijgt de ‘samenkomst’ de vorm van een gemeente. Uiteindelijk wordt de visie van de VES aangepast en gaat de VES formeel als gemeente verder. In 1987 wordt een stichting opgericht en de naam formeel gewijzigd in Volle Evangelie Gemeente ‘De Deur’. In 1990 neemt de heer L. Bos als voorganger afscheid van de gemeente en draagt de leiding over aan een vierhoofdige oudstenraad, aangestuurd door  de heer M.L. de Bruijne en verder bestaande uit de heren A. van Dijk,  P. Moerman en  J. van Vliet.