Bijbelstudiegroep start de gemeente

Het is de beweging 'Stromen van Kracht' die veel aandacht trekt in Vlaardingen. Mensen die onder het woord komen bij Karel Hoekendijk, beginnen onder de vlag van 'Stromen van Kracht' cursussen te verzorgen in Vlaardingen. Op dinsdagavonden worden cursussen over het Volle Evangelie gegeven in een kleuterschool aan de Julianalaan. Een (bijbelstudie-)groep van mensen die hun eigen kerkdiensten blijven bezoeken komt op zondagavond samen in het huis van één van deze mensen. Deze (bijbelstudie-)groep bestaat uit de familie Veen, de heer Kijne, de familie Simons en de familie In 't Veld. Het vormen van een eigen gemeente komt totaal niet in hen op. Zij willen de nieuwe boodschap juist uitdragen in hun eigen gemeente(n)! Daar stond met name het behouden zijn door het geloof in Jezus Christus centraal. De families wilden een aanvulling zijn door de boodschap centraal te stellen dat God nog steeds geneest en bevrijdt..
In de periode dat men samenkomt bij de familie Veen en in de kleuterschool aan de Julianalaan, nodigt de (bijbelstudie-)groep regelmatig sprekers uit. De sprekers worden gedirigeerd vanuit 'Stromen van Kracht'. Bekende sprekers uit die tijd zijn de heer J. Frinsel en de heer P. Vlug. Na verloop van tijd (het is dan 1957) komen er veel belangstellenden naar de familie Veen en naar de cursussen. Er wordt besloten een zaaltje te huren bij de schietvereniging Wilhelmina in de Emmastraat , later wordt naar de overkant van de straat verhuisd, naar het Rode Kruis Gebouw. De samenkomsten worden op zondagavond gehouden en trekken veel bezoekers. De mensen zingen en getuigen van wat de Heer in hun leven heeft gedaan. Tot dan toe bezoekt men nog steeds de eigen kerk in de ochtend en de samenkomst in de avond. Men hield deze samenkomsten onder de naam Volle Evangelie Samenkomst (VES). Deze VES werd onder de vlag (letterlijk!) van 'Stromen van Kracht' gehouden. Men begon de VES in september 1958, hetgeen als formele start van onze huidige gemeente wordt beschouwd.